1750 TL ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!

Ön Bilgilendirme Formu


1. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu'nun konusu, SATICI (LAME TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.)' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yapmış olduğu, aşağıda bilgileri ve satış fiyatı belirtilmiş ürün veya ürünlerin satışı, teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereği SATICI ve ALICI'nın hak, yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirmeyi kabul etmekle birlikte ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığında sipariş konusu ücreti ve varsa kargo bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücretler ile birlikte ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini baştan kabul etmiş olur.


2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: LAME TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: Talatpaşa Mahallesi, Yaşarlı Caddesi, No: 58/B Kağıthane - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefon: 0850 480 34 30

Fax: 0850 480 34 30

E-posta: info@lame.com.tr


3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi: ALICI İSMİ

Teslimat Adresi: ALICI ADRESİ

Telefon: ALICI TELEFON

E-posta / Kullanıcı adı: ALICI E-POSTA / KULLANICI ADI


4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı, soyadı/ünvanı: SİPARİŞ VEREN İSMİ / ÜNVANI

Adresi: SİPARİŞ VEREN ADRESİ

Telefon: SİPARİŞ VEREN TELEFON

E-posta / Kullanıcı adı: SİPARİŞ VEREN E-POSTA / KULLANICI ADI


5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

5.1 Malın / ürün / ürünlerin / Hizmetin temel bileşenleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI'ya ait internet sitesin www.lame.com.tr adresinde yer almaktadır. Ürünün temel bileşenlerini kampanya süresince web sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

5.2 Listelenen ve sitede ilan edilmiş fiyatlar ürün satış fiyatlarıdır. İlan edilmiş fiyatlar ve kampanyalar güncelleme yapılana ve güncellenene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilmiş fiyatlar ise belirtilen süre sonunda eski haline geri getirilecektir.

5.3 Sözleşme konusu "örnek olarak" mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatları aşağıda gösterilmiştir.

ÜrünAdetBirim FiyatıAra Toplam(KDV Dahil)
LAME 1004 Basic Likralı Lacivert Scrubs Kısa Kol Tunik Hemşire Forması Üstü
- Beden: L - 40 Beden
1350,00 ₺350,00 ₺

Kargo Tutarı: 75,00 ₺

Toplam: 425,00 ₺Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi: ALICI ADRESİ

Teslim Edilecek kişi: ALICI İSMİ

Fatura Adresi: ALICI FATURA ADRESİ

Sipariş Tarihi: SİPARİŞ TARİHİ

Teslim şekli: Kargo / Kurye ve LAME® TEKSTİL Özel Teslimat

Siparişi verilen ürün/ürünlerin teslimat (kargo) bedelleri sipariş tutarına ilave edilerek ALICI ("müşteri") tarafından tahsil edilecektir.


6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde bulunan sözleşme konusu ürünün temel bileşenleri, ürün satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ait ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ALICININ; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmiş olması, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken bilgiler olan adresi, siparişi verilen ürün/ürünlere ait temel bileşenleri, ürünlerin vergiler dahil bedelini, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak temin edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak web sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen sürede ALICI veya ALICI' nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilmektedir. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi durumunda, ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklı tutulur.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiği olmadan, siparişte belirtilen özelliklere uygun ve her türlü olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde belirtmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. SATICI, sözleşmeden dolayı doğan yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını alarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilmektedir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün/ürünlerin veya hizmetin yerine getirilememesi halinde sözleşme konusundaki yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten sonra 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam ücreti ALICI'ya iade edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün veya ürünlerin teslimatı için işbu ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit ettiğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün ücretinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI' nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI'ya ait olacak şekilde SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişmiş olan, önceden öngörülmemiş ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici hallerin oluşması gibi mecbur kalınan sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü veya ürünleri süresi içinde teslim edemeyecek ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa benzeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesini SATICI' dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi durumunda ALICI' nın nakit veya eft/havale ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenmelidir. ALICI' nın kredi kartı ile yapmış olduğu ödemelerdeyse, ürün bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesini takip eden 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilmelidir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen bedelin banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI' nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI' yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


7. FATURA BİLGİLERİ

Marka / Unvan: ALICI FATURA BİLGİLERİ

Adres: ALICI ADRESİ

Telefon: ALICI TELEFON

E-posta / kullanıcı adı: ALICI E-POSTA

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.


8. CAYMA HAKKI

8.1. ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmeleri içerisinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI'ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilmektedir. Ürün üzerinde ALICI'ya ait özel bir işleme, nakış, boy ayarlatma, baskı ve özelleştirilebilen bir detay bulunması durumunda ALICI'nın iade hakkı bulunmamaktadır. Özelleştirilmiş ürünler iade veya satış iptali yapılamamaktadır.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

8.2.1 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

8.2.2. İade formu,

8.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI' yı borç altına sokan belgeleri ALICI' ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

8.2.5. ALICI' nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade zor hale gelirse ALICI kusuru oranında SATICI' nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

8.2.6. Cayma hakkının kullanılması halinde SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi oluşursa kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilmetekdir.


9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayacak ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi ürünlere ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) ALICI'ya ait baskı, nakış, işleme, boy ayarlatma veya kişiye ait özelleştirilebilen tüm detayların oluşturumasını ilişkin sözleşmeler

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

ALICI, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 4 bin 570 Türk Lirası'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir Belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir Belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirası'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

d) Büyükşehir Belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SATICI: LAME TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ALICI: ALICI BİLGİSİ
TARİH: SİPARİŞ TARİHİ